Diverse informatie

Informatie - Aanvullende storting

Regelgevingsinformatie betreffende het € fonds

Met betrekking tot 2020:

Krachtens de artikelen L132-22 en A132-7 van het Franse wetboek verzekeringen, zoals gewijzigd bij de loi Pacte van 22 mei 2019:

  • Voor de contracten waarop op 31/12/2020 kan worden ingeschreven (Lifinity Europe (FR), Lifinity Europe Capi (FR), Lifinity Europe (LU), Lifinity Europe Capi (LU), Lifinity Europe (MC) en Lifinity Europe Capi (MC)), bedraagt het gemiddelde gegarandeerde rendement over 2020 0% en het gemiddelde percentage van de winstdeelname 1,88%.
  • Voor de contracten waarop op 31/12/2020 niet meer kan worden ingeschreven (Borea Invest, Borea Invest (FR) en Borea Invest Capi (FR)), bedraagt het gemiddelde gegarandeerde rendement voor 2020 0% en het gemiddelde percentage van de winstdeelname 1,96%.

Met betrekking tot 2019:

Krachtens artikel L132-22 van het Franse wetboek van verzekeringen, zoals gewijzigd bij de loi Pacte van 22 mei 2019:

  • Voor de contracten waarop op 31/12/2019 kan worden ingeschreven (Lifinity Europe (FR), Lifinity Europe Capi (FR), Lifinity Europe (LU), Lifinity Europe Capi (LU), Lifinity Europe (MC) en Lifinity Capi (MC)), bedraagt het gemiddelde gegarandeerde rendement voor 2019 0,25% en het gemiddelde percentage van de winstdeelname 2,25%.
  • Voor de contracten waarop op 31/12/2019 niet meer kan worden ingeschreven (Borea Invest, Borea Invest (FR) en Borea Invest Capi (FR)), bedraagt het gemiddelde gegarandeerde rendement voor 2019 0.25% en het gemiddelde percentage van de winstdeelname 2.25%.